Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bečov nad Teplou   -   Slavkovský les, Doupovské hory 

Majestátní hrad na vysoké skále uprostřed hlubokého údolí nad řekou Teplou svými zámky sestupuje na skalnatý hřbet s malebně rozloženým městečkem. ObrazekPočátek zdejšího osídlení najdeme v raném středověku, kdy na místě nynějšího kostela stávala celnice, střežící křižovatku důležitých zemských cest. Hrad v dnešní poloze se poprvé připomíná r. 1314 v souvislosti s českou kolonizací kraje jako sídlo českého rodu Hrabišiců z Oseka. Rod pánů z Oseka, později psaný z Rýzmburka, rozvíjel dolování cínu a v r. 1399 docílil povýšení obce na město. Hrad a rozsáhlé panství drželi tito pánové do počátku 15. století. Poté se majitelé často střídali; za husitských válek byl hrad vypleněn husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Bělá pod Bezdězem   -   Mladoboleslavsko

Největšího rozkvětu dosáhlo poté, co se v polovině 16. století vrátilo do rukou pánů z Dubé. Za Aleše a Bohuchvala Berků z Dubé na přelomu 16. a 17. století Obrazekbyla rozpadající se tvrz přebudována na renesanční zámek, jehož půdorys je dodnes zachován a z něhož pocházejí také nádherně malované kazetové stropy. V roce 1622 však Berkové jako nekatolíci a účastníci stavovského povstání o Bělou přišli a novým majitelem se stal Albrecht z Valdštejna. Zpustlý a zejména díky švédským vpádům za 30-leté války poničený zámek přešel do majetku Valdštejnů definitivně na konci 50. let 17. století. Více zde

Zpět na seznam zámků


Benátky nad Jizerou   -   Mladoboleslavsko 

Na místě dnešního zámku založil v roce 1349 Jan z Dražic klášter křížovníků s červeným srdcem, tzv. cyriaků. Klášter se stal centrem městečka Nových Benátek, které vzniklo již o několik let dříve (přesné datum však neznáme) přenesením Obrazekměstských práv ze Starých Benátek na návrší na protějším břehu Jizery. Za husitských válek byl klášter pobořen a opuštěn. Na jeho místě vystavěl kolem roku 1526 Bedřich z Donína raně renesanční zámek. V roce 1599 zámek zakoupil od pánů z Donína císař Rudolf II. a vzápětí poskytl velkou část jeho prostor slavnému dánskému astronomu Tychonovi Brahe, který zde skutečně necelý rok pobýval a provedl řadu pozorování a měření. Císařské koruně zámek patřil až do roku 1647.Více zde

Zpět na seznam zámků


Benešov nad Ploučnicí   -   Děčínsko,Lužické hory  

ObrazekBenešovský zámecký areál právem náleží k nejpozoruhodnějším příkladům renesanční architektury v Čechách. Oba původně jednotlivé zámecké komplexy byly postaveny míšeňským rodem Salhausenů v průběhu 16. století. Salhausenové byli po Bílé hoře donuceni opustit Čechy a každý zámek dostal svého vlastníka. Ti sídlili na svých honosnějších sídlech a oba zámky sloužily pouze jako letní rezidence a později je obývali jen vrchnostenští úředníci. Tím se oba zámky vyhnuly výraznějším přestavbám a uchovaly si svou jedinečnou renesanční podobu. Více zde


Zpět na seznam zámků


Bezdružice   -   Chodsko, Tachovsko

Zámek Bezdružice - původně gotická tvrz, přestavěná v 16. stol. na renesanční zámek.
Při pohledu na toto šlechtické sídlo,pocházející ze 13. stol. se vybavuje jméno Obrazekčeského humanisty, cestovatele, skladatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který byl v roce 1621 popraven spolu s dalšími českými pány na Staroměstském náměstí v Praze. Předchůdce tohoto rodu, Bušek z Bezdružic, vlastnil zámek v letech 1360-1379.
Jako gotické opevněné sídlo sloužil dvě století. Často se střídající páni, mezi něž patřili i rody Elpognárů a Švamberků začali s přestavbami na zámek. Snad nikde jinde nebylo použito tolik výtvarných slohů jako zde. Chybí pouze jediný a to románský. Více zde

Zpět na seznam zámků


Bílina   -   Chomutovsko, Mostecko 

Barokní zámek (1676-1682) byl podle návrhu G.O.Tencally přestavěn z gotického hradu architektem Antoniem della Porta. Uvnitř areálu bašta zv. Manda (zbytek Obrazekbývalého hradního opevnění). Kostel sv. Petra a Pavla je tvořen trojlodím s odsazeným, pětiboce uzavřeným presbytářem. V přestavbě z let 1573-1575 se prolínají gotické a renesanční prvky. V prostřední a jedné boční lodi se zachovalo zdivo ze 13.století. Dva renesanční náhrobky Lobkoviců. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Blansko   -   Moravský kras a okolí

Renesanční zámek pochází z roku 1604 a vznikl přestavbou gotické tvrze, o níž máme zmínky z konce 14. století. Byl centrem správy blanenského panství až do poloviny 18. století, kdy rod Salm-Reifferscheidt koupil léno Blansko a spojil ho se Obrazeksvým rájeckým panstvím. Zámek vystřídal mnoho majitelů od Žalkovských ze Žalkovic, Lvů z Rožmitálu, Gellhornů až po Salmy, kteří ho vlastnili do roku 1945. Za třicetileté války byl zámek v letech 1643-45 poškozen Švédy. Významnou přestavbu prodělal zámek za hrabat z Gellhornu koncem 17. století, kdy byla navíc postavena věž s hodinami, a koncem 19. století. Zámek měl v původní podobě asi 30 místností a posledními majiteli byl obýván zřídka. Více zde

Zpět na seznam zámků


Blatná   -   Strakonicko, Jižní Čechy

Jihočeský zámek Blatná byl vybudován na ostrůvku uprostřed říčky Lomnice a Obrazekspolečně s Červenou Lhotou patří mezi nejvýznamnější vodní zámky v Čechách. Obklopuje ho rozsáhlá zámecká obora plná vysokých dubů s opuštěnými zlatokopeckými sejpy, ve které můžete slyšet zpět přibližně 50 druhů ptáků.
Původně byla Blatná dřevěnou tvrzí, pak gotickým hradem a nakonec se po přestavbě proměnila ve vodní zámecké sídlo. Více zde

Zpět na seznam zámků


  Bludov   -   Hrubý Jeseník, Šumpersko

Bludovský zámek je situován přibližně ve středu obce. Jedná se o pozdně renesanční trojkřídlou budovu ve tvaru písmene U, počátkem 18. století Obrazekbarokizovanou. Čelní fronta je na obou koncích ukončena nárožními věžičkami a do nádvoří obrácena arkádou. Zámek je obklopen rozsáhlým anglickým parkem. Na zámek navazují částečně dochované objekty bývalého Dolního dvora (kočárovna, konírna, správní dům, sýpka - bývalá ovčírna atd.). Předchůdcem dnešního zámku byla tvrz postavená při Dolním dvoře. Více zde

Zpět na seznam zámků

pokračování >>>>>>