Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Bor   -   Chodsko, Tachovsko

Borský zámek vznikl ze staršího hradu, který postavili kolem poloviny 13. stol. Obrazekpředkové rodu Švamberků. Přestavba probíhala od 16. stol. v duchu soudobého renesančního světonázoru. V 18. stol. byl zámek barokně upraven a v pol. 19. stol. jej Löwensteinové upravili novogoticky. Po r. 1945 připadl MNV a byl účelově využit, nyní je postupně restaurován.
V části zámku určené pro prohlídky najdete výstavu nazvanou Historie a současnost města, zámku a parku ve fotografii; taktéž ukázky původního mobiliáře. Navštívit lze i vyhlídkovou věž, kde se konají příležitostné výstavy obrazů. Více zde

Zpět na seznam zámků

 

  Boskovice   -   Moravský kras a okolí

 

V roce 1648 bylo boskovické panství předáno bratřím Karlu Františkovi, Oldřichu ObrazekDeziderovi a Janu Bohuslavovi, svobodným pánům ze Zástřizl. Jan Bohuslav se svojí chotí Zuzanou Kateřinou Prakšickou ze Zástřizl založili dominikánský klášter, jehož fundaci schválil roku 1684 král Leopold I. Stavba kláštera byla realizována na nezalesněné stráni zvané „Sychrov“ jižním směrem od tehdejšího města Boskovice v první polovině devadesátých let 17. století. Lze soudit, že v první etapě stavby byl vybudován kostel a samotný klášter byl stavěn až po úplném dokončení kostela. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Brandýs nad Labem   -   Polabí

ObrazekPůvodně raně gotická tvrz ze 14. stol., později rozšířená na gotický hrad. V 16. stol. přestavěn Habsburky na reprezentační renesanční zámek. Za třicetileté války poničen, v 19. stol. částe romanticky upraven. V současné době postupně rekonstruovánZa napoleonských válek r. 1813 se zde sešel císař František s carem Alexanedrem I., pruským králem Vilémem III. a vrchním velitelem koaličních armád knížetem Karlem Schwarzenberkem. Více zde

 

 

Zpět na seznam zámků


 Brantice   -   Opavsko, Krnovsko

V roce 1449 je poprvé doložena tvrz, která zpustla poté, co ji v roce 1526 získali ObrazekHohenzollernové. Dnes ji připomínají pouze zbytky příkopů za zámkem. Ve 2. polovině 16. století tady kancléř Krnovského knížectví Jeroným Reinwald začal stavět renesanční zámek, který byl dokončen v roce 1604. V 18. století byl zámek barokně přestavěn, přistavěno severní křídlo a zřízen park. Na počátku 19. století byly klasicistně upraveny zámecké fasády. Později byl zámek využíván jako sklad léčiv. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Březí u Týna nad Vltavou   -   Jižní Čechy

Březí ze zámečkem zvaným Vysoký Hrádek se nachází 5 km jihozápadně od Týna Obrazeknad Vltavou, v těsné blízkosti Jaderné elektrárny Temelín.Zámek je dvoukřídlá patrová budova. Uprostřed průčelí obráceného k jihu je dvoupatrová věž. Po pravé, východní straně věže je patrové stavení s klenutým přízemím, zřejmě bývalá tvrz, v nárožích podepřená. Západní křídlo je přístavek z 19. stol.

Zámek je ve vlastnictví Jaderné elektrárny Temelín a je pro veřejnost přístupný. Více zde

Zpět na seznam zámků


Březnice   -   Brdy, Příbramsko

Jeden z prvních významných držitelů a stavebníků Březnice byl v 15. století nejvyššíObrazek mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína, husitský hejtman a přítel Mistra Jana Husa. Ten březnický hrad přestavěl, Březnice však byla v době husitských válek obležena vojsky katolických pánů a dobyta. Poničená březnická tvrz zůstala na čas neobydlená. V roce 1506 získali Malovcové z Chýnova a na Vimperce již částečně opravený objekt, ale s podstatnějšími zásahy začal Petr Malovec, který tvrz rozšířil o vnější opevnění s vodním příkopem a hradební zeď s baštami. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Bruntál   -   Nízký Jeseník

 Bruntálský zámek založili ve 2. polovině 15. století páni z Vrbna, kteří jej ve 2. polovině 16. a počátkem 17. století přestavěli v honosný renesanční zámek Obrazeknetradiční dispozice tvaru kruhové výseče. V roce 1621 připadl zámek jako konfiskát Řádu německých rytířů. Nynější podobu zámek získal pozdně barokní přestavbou v letech 1766 - 1769, při které byly zachovány renesanční arkády na nádvoří i hodinová věž a řada dalších stavebních prvků původního zámku, čímž se podařilo vytvořit ojedinělé pozoruhodné spojení renesančního a barokního slohu v jednom objektu. Více zde

Zpět na seznam zámků


Buchlovice  -   Slovácko 

Zámek byl postavený ve stylu italského baroka a vznikl na přelomu 17. a 18. století. Údajně jej nechal postavit Jan Dětřich z Petřvaldu pro svou italskou manželku Eleonoru, která se nedokázala přizpůsobit chladným místnostem na hraděObrazek Buchlov. Jde o ojediněle řešený architektonický komplex s bohatou štukovou a freskovou výzdobou zámeckých interiérů. Svým architektonickým řešením se přibližuje barokním italským vilám a stavitelem byl snad Carlo Fontana. Zámek s nízkými barokními kopulemi je rozdělen nádvořím na dvě samostatné půlkruhové budovy s čestnými dvory. Oba dvory dohromady tvoří kulaté nádvoří, jehož středu vévodí kamenná kašna. V dolním zámku, který byl postaven jako první před rokem 1707 je reprezentační dvoupatrový sál s freskami. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Bučovice   -   Brno a okolí

 Zámek je klasickou ukázkou architektury pozdní renesance (manýrismu). PostavenObrazek byl v letech 1575 – 1583 podle jednotného projektu jako celý komplex včetně zámecké zahrdy a předzámčí, to vše obehnané hradbou a vodním příkopem. Na rozdíl od jiných renesančních památek nejde o přestavbu starší stavby (tvrze nebo hradu), ale o originální stavbu italského typu palazzo in forteca, asi stylově nejčistější severně od Alp. Zámek nechal postavit Jan Šembera Černohorský z Boskovic, zámožný a vzdělaný šlechtic, který však proslul spíše souboji, zájmem o koně a něžné pohlaví. Autorem projektu byl Jacopo Strada, architekt a správce uměleckých sbírek na Habsburském císařském dvoře. Více zde

Zpět na seznam zámků

 

 

Vytvořil J.Šimek, Liberec®