Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Hluboká nad Vltavou   -   Jižní Čechy

ObrazekZámek Hluboká nad Vltavou je jedním z nejznámějších a nejzdobnějších českých zámků. Je považován za nejkrásnější obytné panské sídlo v Čechách. Tyčí se 10 km severně od Českých Budějovic na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou ve stejnojmenné obci, původně pojmenované Podhradí, která koncem 19. století přejala jméno zámku.
Na místě zámku původně stál královský hrad založený v první polovině 13. století. Z něho se dochovala do současnosti jen strážní věž v jádře nejvyšší zámecké věže. V 15. století se Hluboká stala centrem vznikající rybníkářské oblasti. Více zde

 

Zpět na seznam zámků


Hluboš   -    Brdy, Přímbramsko

ObrazekPůvodně středověká tvrz, v současné době pozdně barokní zámek s pseudorenesanční přestavbou. Nachází se na jižním úpatí Brd v obci Hluboš cca 10 km od Příbrami na hlavní silnici směrem na Zdice. Po roce 1989 byl zámek ve velmi špatném stavu vrácen v restituci zpět původním majitelům, potomkům příbramského továrníka Josefa Kolaříka, kteří jej v posledních letech opravují a od roku 2001 postupně zpřístupňují veřejnosti. Zámek má velmi bohatou historii a v roce 1920 byl dokonce letním sídlem prezidenta T.G.Masaryka. Více zde

 

Zpět na seznam zámků


Horažďovice   -   Šumava, Klatovsko

Předchůdcem dnešního renesančně-barokního zámku byla malá, ale strategicky Obrazekvýznamná vodní tvrz ze 13. století. Jak postupně přebírala funkci hradu Prácheň, byla přistavována, až se změnila v gotický městský hrad. Ve 14. století patřily Horažďovice pánům ze Strakonic, po nich pak pánům z Hradce. Koncem 15. století byli vlastníky zdejšího hradu bratři Jan a Racek z Kocova, kteří jej nechali přestavět. Protože se však protivili zemským zákonům, vyplenilo hrad i město císařské vojsko. V 16. století byly pozůstatky hradu v majetku Švamberků; ti ho upravili na renesanční zámek. Více zde

Zpět na seznam zámků


Horní Branná   -   Krkonoše, Semilsko 

ObrazekRenesanční zámek se sgrafitovou výzdobou nechal vybudovat v polovině 16. století Zdeněk z Valdštejna. Na východním průčelí se dochovaly latinsko-české nápisy a erby stavebníků z roku 1582, poblíž stojí novorománská hrobka Harrachů. V roce 1628 před odchodem do exilu pobýval v zámečku několik měsíců J. A. Komenský; tuto část jeho života připomíná malá expozice. Více zde 

Zpět na seznam zámků


Hořovice   -   Berounsko 

 Zámek nechali vystavět na počátku 18. století pánové z Vrbna a Bruntálu v Obrazekbarokním stylu.
V současné době nese stopy stavebních úprav z 2. poloviny 19. století, kdy celé panství koupila hesenská knížecí rodina pánů z Hanau, v jejímž majetku zůstal až do r. 1945. Hrabata z Vrbna patřila k nejvýznačnějším představitelům české šlechty. Hrabě Rudolf z Vrbna (zemř. 1823) byl mimořádně vzdělaným mužem s hlubokým profesionálním zájmem  o přírodní vědy. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Horšovský Týn   -   Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko

V nedalekém Horšově stával již ve 12. století opevněný biskupský dvorec, který Obrazekasi v polovině 13. století přestal z fortifikačních důvodů vyhovovat požadavkům své doby. Proto byl na skalnatém ostrohu v blízké kupecké osadě zvané Týn - později Horšovský - jedním z pražských biskupů vystavěn opevněný raně gotický hrad kastelového typu. Ten je dnes patrný v interiérech, z nichž je nejcennější raně gotická kaple.Více zde.

Zpět na seznam zámků


Houska   -   Máchův kraj

Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti v Obrazekobdobí své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny.Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého syna Houseka.
Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského.
Zejména zásahy renesanční určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Hradec nad Moravicí   -   Opavsko

ObrazekUprostřed přírodně-krajinářského parku stojí Bílý zámek, který byl postaven v empírovém slohu. Byl vybaven luxusně zařízenými reprezentačními salony a hostinskými apartmány. V blízkosti hlavní zámecké budovy stojí Červený zámek postaven v novogotickém stylu, Bílá věž a hradební zeď. Vedle příjemné procházky parkem můžete navštívit restauraci, případně se zúčastnit některé z kulturních akcí v koncertním sále.Více zde

Zpět na seznam zámků


Hrádek u Nechanic   -   Královohradecko

Zámek Hrádek u Nechanic je jednou z nejvýznamnějších romantických staveb na Obrazekúzemí České republiky. Byl postaven v novogotickém stylu v letech 1839 - 1857 podle projektu anglického projektanta Edwarda Bucktona Lamba. Stavitelem zámku byl význačný šlechtic František Arnošt hrabě z Harrachu a stavebníkem vídeňský architekt Karl Fischer. Kromě bohatého vybavení interiérů, které bylo zhotoveno místními řemeslníky, byla na zámek svezena celá řada starožitností z celé Evropy. Jako doklad bydlení šlechty v druhé polovině 19. století je zámek se svojí expozicí prezentován veřejnosti i nyní. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Hradiště   -    Plzeňsko

ObrazekZámek Hradiště najdete při okraji obce Blovice ve směru na Ždírec. Původně zde stávala již v 16. stol. tvrz, která byla v průběhu 18. století přestavěna v pozdně barokní zámek. Při zámku je park o rozloze 4,8 ha, udržovaný v rozsahu finančních možností muzea.
Dnes je zámek majetkem Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. Stálé expozice muzea jsou zaměřené na zakladatele muzea Fr. Raušara, lidovou architekturu, lidový kroj a měšťanský i šlechtický interiér. Více zde

Zpět na seznam zámků


Hrubá Skála   -   Český ráj 

Na místě, na kterém dnes stojí zámek založil přibližně v roce 1350 Hynek z ObrazekValdštejna hrad Skály. Název Hrubá Skála je pozdější - sloužil k odlišení od blízké Malé Skály. Hrad byl pro svou vynikající polohu a obtížnou přístupnost důležitým správním i vojenským střediskem, odkud byly po staletí řízeny osudy celého širokého okolí.
Majitelé se často střídali, převážně to byly nejvýznamnější české šlechtické rody či církevní instituce. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Hrubý Rohozec   -   Český ráj

Zámek tvoří výraznou dominantu na skále nad řekou Jizerou. Jeho předchůdcem byl raně gotický hrad z doby kolem roku 1300, jehož zakladatelem byl Obrazekpravděpodobně Havel Ryba z Lemberka. Jádrem stavby byla západní věž, k níž se na západní straně přidružil palác. Ná východní straně vznikla další hranolová věž a na ní navazující ohradní zeď. Po Markvarticích a pánech z Michalovic vlastnil hrad od roku 1468 Jan Tovačovský z Cimburka, jehož ovdovělá druhá manželka Johanka z Krajku zahájila v roce 1506 přestavbu hradu, čímž vznikl opevněný komplex budov na nepravidelném lichoběžníkovém půdoryse. Více zde

Zpět na seznam zámků


Humprecht   -   Český ráj 

 ObrazekZámek Humprecht vystavěl v letech 1666 - 1668 italský architekt Carlo Lurago ve stylu raného baroka pro hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic. V roce 1678 novostavbu zámku zasáhl blesk a následný požár zničil nejen vybavení, ale i vlastní zámek. Při opravě, která trvala do roku 1680 zvýšil budovu o jedno patro. V této podobě zůstal zámek zachován do dnešních dní.
Více zde
 

 

 

 

Zpět na seznam zámků

 

 

Vytvořil J.Šimek, Liberec®