Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dačice   -   Jindřichohradecko

ObrazekDačice byly v 16. století centrem rozsáhlého panství Krajířů z Krajku, šlechtického rodu pocházejícího z Korutan. Ti zde nejprve nechali postavit tzv. Starý zámek (dnes sídlo Městského úřadu), renesanční stavbu s cimbuřím, která byla dokončena v roce 1579. Nový zámek rovněž v renesančním slohu postavil pro Oldřicha Krajíře (+ 1600) italský stavitel Francesco Garof de Bison. V roce 1591 je v dačických domovních knihách uváděn jako novostavba. Více zde

Zpět na seznam zámků


Děčínský zámek   -   Děčínsko a Lužické hory 

ObrazekJeden z největších a historicky nejvýznamějších zámků svého druhu v Čechách se nachází v Děčíně nad soutokem Labe a Ploučnice, v těsném sousedství Národního parku České Švýcarsko. Patří mezi největší a historicky nejvýznamnější objekty svého druhu v Čechách. Po několika přestavbách dospěl do podoby barokně-klasicistního zámku. Více zde

Zpět na seznam zámků


Dětenice   -   Český ráj

ObrazekPodle pověsti vznikly Dětenice za vlády přemyslovského knížete Oldřicha v 1. pol. 11. století, který lovil se svoji družinou ve zdejších hlubokých lesích a našel zde zbloudilé a opuštěné děti. Protože se jednalo o člověka ve skrze ušlechtilého, dětí se ujal. Nechal jim postavit ves a na jejich počest ji pojmenoval Dětenice. Více zde

Zpět na seznam zámků


  Dobřichovice    -   Berounsko,  Rakovnicko

ObrazekPrvní písemná zmínka o Dobřichovicích pochází z r.1253. Tehdy je král Václav I daroval řádu Křižovníků s červenou hvězdou. První zmínka o tvrzi, která chránila brod přes řeku Berounku, pochází z r. 1420. Za husitských válek Řád Křižovníků o Dobřichovice přišel. V roce 1505 se však Křižovníci do Dobřichovic vrátili zpět. O to se zasloužil velmistr řádu Hynek Berka z Dubé. Na místě bývalé tvrze dal postavit renesanční zámek. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Dobříš   -   Brdy

Rokokový zámek s výraznou fasádou upoutá při příjezdu z Prahy do Dobříše
Obrazek      každého návštěvníka.
   Současná podoba zámku pochází z let 1745 - 1765, kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mannsfeld. Jeho dcera Izabella byla provdána za Františka Gundakara Colloreda. Tímto vznikl šlechtický rod Colloredo - Mannsfeld, který zde pobýval až do roku 1942, kdy byl zámek vyvlastněn německou říší, a posléze roku 1945 konfiskován československým státem a využíván jako. Více zde 

Zpět na seznam zámků


Dolní Kounice    -   Brno a okolí

V Dolních Kounicích založen v roce 1181 premonstrátský ženský klášter, zanikl Obrazekpočátkem 16. století (zříceniny zachovány u sevního úpatí zámeckého návrší). Pravděpodobně k ochraně kláštera byl zřejmě v 1. třetině 14. století vybudován gotický hrad, který svou pravidelnou zástavbou kolem obdélníkového nádvoří a baštami pojatými přímo do zdiva hradu byl typem tzv. severoitalského kastelu. Stavebníkem byl snad král. V roce 1537 získali hrad po zániku kláštera Žabkové z Limberka. Za nich a za Drnovských z Drnovic (1588 - 1622) došlo k přestavbě hradu v renesanční zámek. Další přestavby v polovině 17. století (dnešní 1. brána a přilehlé opevnění) a v 18. století za Ditrichštejnů. Více zde

Zpět na seznam zámků


Dolní Lukavice   -   Plzeňsko 

ObrazekZámek je barokní stavbou, trojkřídlý se středními rizality s pavilonovou nástavbou. Centrální část byla dokončena v roce 1708 a boční křídla po roce 1724. Střední část zámku obsahuje v přízemí průjezdovou halu. V zámku je kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1730.
Zámecký park, dnes spíše neudržovaný, bal založen podle plánů J.F. Sochora v 1. polovině 18. století. V parku lze nalézt nejen zbytky původní výzdoby. Více zde 

Zpět na seznam zámků


Doloplazy   -   Střední Morava, Haná 

ObrazekVe 14. a 15. století, kdy se po Doloplazech psal vladycký rok snad ve vsi stávala tvrz. Od roku 1716 držela Doloplazy Johanka Zuzana Stommová, jejíž syn František Josef zde před rokem 1729 postavil barokní zámek s kaplí a parkem. Roku 1881 přešly Doloplazy z majetku Strommů do rodu Ulm-Erbach.Roku 1904 byl zámek téměř zničen požárem a na jeho místě byla postavena současná jednopatrová budova ve tvaru písmene U s tříosým rizalitem v průčelí a válcovými arkýřovými věžičkami v nárožích. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Doudleby nad Orlicí   -   Orlické hory a podhůří

Zámek Doudleby nad Orlicí chronologicky navázal na starší tvrz, která stávala na místě hospodářských budov v jeho současném areálu. V letech 1585 – 1590 jej Obrazeknechal v renesančním slohu postavit Mikuláš starší z Bubna, který panství koupil r. 1562. Jistým unikátem je, že Bubnové byli jedinými soukromými majiteli objektu po celou dobu jeho existence. Někteří z příslušníků tohoto rodu se významně zapsali do historie, jako generál jízdy stavovských vojsk a účastník bitvy na Bílé hoře Jan Varlich z Bubna, Jindřich Jan, první hrabě z Bubna a zemský hejtman a Ferdinand z Bubna a Litic, významný diplomat za napoleonských válek a pozdější generální guvernér Piemontu, Savojska a Nizzy. Více zde

Zpět na seznam zámků


Dub   -   Jižní Čechy

Obrazek Predikát „z Dubu“ se v místních historických zprávách objevuje již v letech 1274 a 1390, a někdy od počátku 15. století zde sídlili Dubští z Třebomyslic. Tvrz s dvorem a příslušenstvím je však výslovně uvádí až roku 1543, kdy ji zakoupil Diviš Boubínský z Újezda; po roce 1570 pak získali dubský statek výměnou za zámek Střela Leskovcové a po nich se zde na počátku 17. století usadil Pavel Kavka z Říčan s manželkou Anežkou, rozenou Hodějovskou. více zde

Zpět na seznam zámků


 Duchcov   -   Krušné hory, Chomutovsko

ObrazekDuchcovský zámek dal v letech 1675 - 1685 vystavět Jan Bedřich z Valdštejna podle plánů architekta J. B. Matheye na místě staršího renesančního lobkovického sídla. Roku 1707 byl zámek rozšířen o dvě boční křídla. Úpravy zámeckého areálu včetně unikátní barokní zahrady byly prováděny od roku 1720, fasády dostaly současný klasicistní vzhled v letech 1812 - 1818 a následně byl upraven i rozsáhlý přírodní park. Výrazným zásahem do areálu zámku byla v roce 1959 likvidace barokního špitálu z důvodů povrchové těžby uhlí.Více zde

Zpět na seznam zámků

 

 

 

 

Vytvořil J.Šimek, Liberec®