Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chanovice   -   Šumava

Tvrz vznikla ve 14. století kdy ji držela celá řada majitelů z dosud neznámého rodu. OdObrazek 15. století ji vlastnili Chanovští z Dlouhé Vsi, kteří tvrz několikrát upravovali a patřila jim až do roku 1717. Tehdy panství získali páni z Rummerskirchu a od roku 1794 celá řada dalších majitelů. Rozměrný komplex jedno- a dvoupatrových budov nepravidelného půdorysu kolem ústředního čtvercového nádvoří, do kterého vede dlouhý průjezd. Více zde

Zpět na seznam zámků


Chlum u Třeboně   -   Třeboňsko 

Zámek v Chlumu u Třeboně byl do roku 1700 tvrzí, po roce 1700 byl přestavěn v Obrazekjednopatrový zámeček s kaplí. Další přestavbu zahrnující úpravu parku již realizoval Habsburk František V., vévoda z Modeny, v letech 1881 - 1884. Poslední úpravy včetně rozšíření parku téměř do dnešní podoby provedl v letech 1901 - 1902 Ferdinand d'Este. V období mezi světovými válkami se zámek s ostatními pozemky bývalého panství dostává pod správu Státních lesů a statků. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Chlumec nad Cidlinou - Karlova Koruna   -   Hradecko

 Zámek, který dodnes tvoří výraznou a zdaleka viditelnou dominantu polabské krajiny, byl od počátku využíván ke šlechtické reprezentaci svých majitelů. Část Obrazeksvého jména dostal po císaři Karlu VI., který honosnou novostavbu navštívil roku 1723, tedy krátce poté, co byl v Praze korunován. Druhá část názvu vychází z půdorysu, jež stavitelé zvolili. Samotná stavba totiž připomíná tvar královské koruny a tomu odpovídají i vnitřní prostory zámku. Ty tvoří dva velké společenské sály obklopené dalšími devíti salónky. Nevšedním architektonickým členěním stavitelé dosáhli dokonalé prostorové návaznosti jednotlivých zámeckých místností bez použití chodeb. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Choceň   -   Ústecko-Orlicko 

Město Choceň leží na obou březích Tiché Orlice. První zmínka o městu pochází Obrazekz roku 1227. V roce 1292 vlastnil tehdejší trhové městečko král Václav II.
Zámek se nachází v centru města na levém břehu Tiché Orlice. V současné době je zámek po rekonstrukci a sídlí v něm Základní umělecká škola a muzejní expozice Podorlicka s expozicemi archeologie, paleontologie, geologie a historie. Zámek je obklopen rozsáhlým anglickým parkem. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Chotěboř   -   Českomoravská Vrchovina 

Zámek byl postaven v letech 1701-1702 na místě původní tvrze ze 14. století, Obrazekupraven byl v letech 1865 - 1870 a dále po požáru roku 1927. Čtyřkřídlý, patrový zámek, s mansardovou střechou a ploše členěnou fasádou. vybudoval hrabě Vilém Leopold Kinský. Sídlo italského typu obklopuje ústřední dvůr. V původním stavu se zachovala kaple Nejsvětější Trojice s bohatou štukovou výzdobou z poloviny 18. století. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Chropyně   -   Střední Morava, Haná

 Dnešní zámek stojí v místech středověké rovinné tvrze vodního typu, která ovšem Obrazeknebyla vhodná k obývání již ke konci 16. století. Počátkem století následujícího se díky Františku kardinálovi z Dietrichštejna stává chropyňský statek majetkem olomouckého biskupství. Tehdy byla po roce 1615 postavena patrová manýristická stavba s kaplí a věží, s využitím původní tvrze. Nynější podoba zámku pochází z let 1701–1703, kdy budovu přestavěl podle starších plánů G. P. Více zde

Zpět na seznam zámků


 Chroustovice   -   Chrudimsko, Hlinecko 

První zmínka o tvrzi v Chroustovicích pochází z roku 1406. Když ji koncem 15. Obrazekstoletí zdědili Slavatové z Chlumu, připojili ji ke košumberskému panství. Tvrz přestali udržovat a roku 1547 se připomíná jako pustá, obnovil ji až Zachariáš z Chlumu a Košumberka po roce 1577.
Roku 1663 již František Karel Libštejnský z Kolovrat kupoval výstavný čtyřkřídlý zámek. S jeho podobou se nespokojil a přestavěl jej v obdobném duchu. Více zde

Zpět na seznam zámků


Chuchelná   -   Opavsko, Krnovsko 

Za prvé konkrétní datum o zámku, datum zhmotněné do kamene, by se dal Obrazekpovažovat nápis dochovaný na čelní stěně hlavní budovy dnešního zámku: Carolus Maxmilianus Lichnovsky XV Decembri MDCLXX. (15.prosince 1670) Vytesaný text ale rozhodně není datem zahájení stavby objektu, ale mírně nepřesným zdůrazněním kupu Chuchelné Karlem Maxmiliánem, který se uskutečnil dne 20. prosince 1670. Tato kupní smlouva výslovně uvádí tvrz s domem a folvarkem poplužným. Tato tvrz s domem je zřejmě v předešlých dokumentech zmiňovaný panský dvůr, přebudovaný už do honosnější podoby.Více zde

Zpět na seznam zámků


Chudenice   -   Šumava, Klatovsko 

Na místě dnešního zámku stála patrně již ve 14. století tvrz, upravená na konci Obrazekstoletí následujícího dle nových fortifikačních pravidel. Roku 1564 získal tvrz s obcí při dělení czerninského majetku Humprecht Czernin, který staré rodové sídlo nechal na konci 16. století renesančně upravit. Zámek se dočkal poslední úpravy, která mu dala dnešní vzhled roku 1776, kdy jej přestavěl architekt Carl Balling na příkaz Prokopa Vojtěcha Czernina. Více zde

Zpět na seznam zámků


Chudobín   -   Střední Morava, Haná  

Tvrz z přelomu 14. a 15. století náležela v 16. století Zoubkům ze Zdětína. Na Obrazekkonci 16. století ji získali Hájovští z Háje a rozšířili ji v dvoukřídlý renesanční zámek. Další úpravy prováděli na konci 17. století Volčínští z Volčína a na počátku 18. století Wittenové. Tyto barokní úpravy však celkový charakter renesanční budovy příliš nezměnily. Terschové (majitelé v letech 1802 - 1945) v roce 1847 postavili v jeho sousedství nový pseudorenesanční zámek (spíše empírový, pozn. de ardoise). Původní zámek se změnil v hospodářskou budovu a byty služebnictva.Více zde

Zpět na seznam zámků


Chvalkovice  -   Adršpašsko, Broumovsko 

Tvrz ve Chvalkovicích byla postavena pravděpodobně v 1. polovině 14. století, Obrazekprvním známým držitelem je až roku 1370 Petr z Chvalkovic. Po další dvě století patřila tvrz od roku 1548 zmiňovaná jako zámek místnímu rodu Chvalkovských z Hustířan, až ji roku 1600 koupil Petr Dobřenský z Dobřenic. I jeho rod Chvalkovice držel po dvě století a prodal je až roku 1792. Nový majitel, kuronský a zahaňský vévoda Petr Biron Chvalkovice připojil k náchodskému panství.
Více zde

Zpět na seznam zámků


 Chyše   -   Slavkovský les, Doupovské hory

ObrazekZámek se nachází mezi Rakovníkem a Karlovými Vary. První zprávy pocházejí z konce 12. století. Původní hrad byl v 15. století přestavěn a posléze dobyt a sbořen. V 16. století zde Mikuláš z Lobkovic nechal postavit renesanční zámek. Zámek byl ještě několikrát přestavován a zůstaly zde zachovány pozůstatky různých stavebních stylů. Více zde

Zpět na seznam zámků

 

 

 

Vytvořil J.Šimek, Liberec®