Jdi na obsah Jdi na menu
 


Častolovice   -   Orlické hory a podhůří

Obrazek Renesanční zámek z počátku 17. století, od roku 1694 sídlo rodu Sternbergů. V interiérech rozsáhlá sbírka obrazů a malované kazetové stropy. Na nádvoří galerie současných umělců, kavárna a restaurace. K zámku náleží rozsáhlý anglický park s růžovou a vodní zahradou, zámeckým zvěřincem, oborou s bílými daňky a jeleny Sika a dětským hřištěm. Více zde

Zpět na seznam zámků


Čechy pod Kosířem   -   Střední Morava - Haná 

S první písemnou zmínkou o Čechách pod Kosířem se setkáváme v historických Obrazekpramenech již v roku 1131, kdy jsou jmenovány ve známé listině olomoucké mezi jinými obcemi, v nichž vlastnila určité polnosti olomoucká kapitula. V roce 1305 pak obec vlastnil klášter Voršilek sv. Kateřiny v Olomouci a od 14. století se zde vystřídala řada známých šlechtických majitelů - např. pánové z Kunštátu, Kravař, Boskovic, Pernštejna, Hartunkova, Pivců z Hradčan, Haugvic z Biskupic, Podštatský z Prusinovic, Sedlnický z Choltic, Skrbenský z Hříště, z Lichtensteinu, Winkler z Winklenberka, Berchtold, Grechtler.Více zde

Zpět na seznam zámků


Čejkovice   -    Slovácko 

Zdejší tvrz byla spojena obrovským sklepením dlouhým asi 24 km s nedalekým Obrazekměstečkem Skalicí, kudy procházela obchodní jantarová stezka. Zatím se pravdivost tvrzení nepodařilo prokázat, ale kdo ví. Dnes je přístupno 650 metrů sklepení, které je prý bývalo tak velké, že v něm projel ozbrojený jezdec na koni i vůz plně naložený zbožím, což je úctyhodné. V té době tu také často sídlil známý templářský komtur Ekko. První písemná zmínka o Čejkovicích je z roku 1248 a píše se v ní, že Oldřich ze Sponheimu daroval čejkovickým templářům čtyři grunty v Rakvicích. Více zde

Zpět na seznam zámků


Černá Hora   -   Moravský kras a okolí

Hrad v Černé Hoře byl vybudován již asi ve 13. století; hradiště bylo podle Josefa ObrazekPilnáčka opevněno nejprve hliněnými valy podobně jako nedaleké hradiště bořitovské a zaujímalo celý prostor nynějšího zámku. Pozůstatkem hradu je nízká čtyřhranná věž, z níž prý vedla tajná chodba až k rybníku. Nejstarším známým držitelem hradu byl v 1. 1281 - 1298 Matouš z Černé Hory, který měl ve znaku volské rohy, pravděpodobně ozdobené zelenými lístky nebo pavími péry. Více zde

Zpět na seznam zámků


Červená Lhota   -   Jindřichohradecko 

K počátkům tvrze i osady Červená Lhota chybí z předhusitské doby písemné Obrazekprameny. První písemná zmínka je až z roku 1465 při dělení pozůstalosti Ctibora ze Zásmuk, odjinud z Vlčetína, připomínaného roku 1434 jako purkrabího na Krumlově. Dalším doloženým majitelem tvrze byl Petr Lhotský ze Zásmuk, který roku 1492 ustanovil manželku Kateřinu poručnicí svých dětí a přidal za druhého poručníka Jindřicha z Hradce, nejvyššího komorníka, u něhož byl nejspíše ve služebním poměru.
Více zde

Zpět na seznam zámků

 
 

 

  Červená Řečice   -   Českomoravská Vrchovina

V roce 1144 daroval český kníže Vladislav II. Pražskému biskupovi Otovi zalesněnou krajinu při horním toku řeky Želivky. Mezi sídlišti, která zde vznikla Obrazekještě do konce 12.století, byla také Řečice, která se stala od svého počátku přirozeným centrem rozsáhlého panství pražských biskupů a arcibiskupů. O vzniku tvrze, která stála na místě dnešního renesančního zámku, nejsou písemné zprávy. Existence nedalekého želivského kláštera však napovídá, že počátky obou církevních středisek jsou podobné.
Za biskupa Tobiáše z Bechyně (1278-1296) byla tvrz spolu s kostelem opevněna proti nájezdům Oty Braniborského, později proti Vítkovcům. Více zde

 

Zpět na seznam zámků 

 

Červené Poříčí   -   Šumanva, Klatovsko

Ves Červené Poříčí (dříve Poříčí) se připomíná poprvé r. 1318, kdy se zde uvádí Jaroslav z Poříčí (1318 - 1352), který se psával od r. 1321 také ze Skočic, a jeho Obrazekbratr Drslav (1320 - 1339), píšící se současně z Jinína. Byli to příslušníci mocného rodu, majícího stejný ERB jako Černínové, Švihovští a pod. Z pozdějších držitelů vsi známe v r. 1411 Radslava z Kočova, který přesídlil na Měšín a Poříčí prodal kolem r. 1446 Petru Bradovi zz Nekmíře; v r. 1473 se uvádí jako majitel Jan z Rýzmberka a na Rábí. Poříčí bylo připojeno k Švihovu. Více zde

Zpět na seznam zámků


Červený Dvůr   -   Jižní Čechy, Českokrumlovsko

Předchůdcem zámku byl tzv. nový dvůr chvalšinský, který na úpatí Blanského lesa založil Vilém z Rožmberka v roce 1591. Jeho bratr a dědic, Petr Vok z ObrazekRožmberka, zde roku 1598 zřídil novou zahradu, v níž byli oborním způsobem chováni bobři, bažanti, koroptve a křepelky. Marie Arnoštka z Eggenberku, rozená ze Schwarzenberku, zde nechala roku 1672 postavit zámek, v jehož severním křídle byla zřízena kaple. Při posledních opravách byla na fasádě střední části zámku objevena sgrafitová výzdoba a v jedné z místností prvního patra renesanční fresky.Více zde

Zpět na seznam zámků


 Červený Hrádek   -   Krušné hory, Chomutovsko

ObrazekPůvodní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.Více zde

Zpět na seznam zámků


 Červený Hrádek   -   Příbramsko

    Mohutná tvrz Červený Hrádek, označovaná někdy jako hrad, byla vybudována Obrazekna nevýrazném ostrohu nad Mastníkem asi 2 km východně od Sedlčan. Stavební vývoj objektu není zcela jasný, zejména co se jeho nejstarší vývojové fáze ze 13. století týče. Nejstarší dochované zdivo pochází zřejmě až ze 14. století a nevíme ani, zda měl objekt předhradí či nikoliv. Areál má téměř kapkovitý půdorys. Na západě, kde má vyklenutý tvar, jej uzavírala hradba, zatímco k rovné hradbě na východě přiléhal obdélníkový, původně patrně trojprostorový palác. Více zde

Zpět na seznam zámků


Český Krumlov   -   Jižní Čechy 

Areál hradu a zámku v Českém Krumlově patří k nejrozsáhlejším komplexům Obrazektohoto druhu ve střední Evropě. Na protáhlém vysokém skalním ostrohu, chráněném řekou Vltavou a Chvalšinským potokem, bylo v průběhu šesti století vybudováno na čtyřicet budov a palácových stavení, soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a areálu zámecké zahrady.
Zakladateli původně nevelkého hrádku byli někdy před rokem 1250 páni z Krumlova, jedna z rodových větví legendárních Vítkovců s erbovním znakem pětilisté růže.Více zde
Zpět na seznam zámků


Český Rudolec   -   Jindřichohradecko 

ObrazekZámek byl postaven v letech 1860-1861 v pseudogotickém slohu podle plánu M.Angela z Picchioni, na místě původní tvrze, která koncem 19.století vyhořela. Zámku se právem říkalo "Malá Hluboká".
Dnes je však zámek ostudou obce a je otázkou, zda zřícenina zámku přežije ještě pár let......
Odvážnější se mohou podívat i do zámku. V tomto však již nic neuvidíte. Celý interiér byl značně poničen a v celém objektu hrozí zřícení zdiva. (Mírně nakloněná je i věž zámku). Více zde

 

Zpět na seznam zámků

 

Čestice   -   Jižní Čechy  

ObrazekBarokní zámek v Česticích, postavený údajně naproti bývalé tvrzi asi ve třetí čtvrtině 17. století, vyhořel před r. 1690, ale byl zase před r. 1702 obnoven. V majetku Říčanů zůstaly Čestice až do r. 1735, kdy je koupil Václav Arnošt Malovec z Chýnova a Vimperka. Jeho potomci drželi statek do r. 1800, kdy jej koupil hrabě František Sickingen, ale již v r. 1801 jej prodal Josefu Baumbasovi. Od té doby se majitelé Čestic často střídali. Více zde

 

Zpět na seznam zámků

 

 

 

 

Vytvořil J.Šimek, Liberec®