Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ronov   -   Máchův kraj

Pro svou polohu nemusel mít hrad ani náspy, ani příkopy, postačily vnější hradby, Obrazekkteré se dodnes dobře zachovaly. Do hradu se vstupovalo od jihovýchodu první branou, která byla ve věžovitém stavení, jež mělo vnější nároží zaobleno. Podstatné zbytky stavení se dodnes zachovaly. Odtud vedla cesta na předhradí přibližně trojúhelníkového tvaru. V jižním rohu stávalo velké, asi 10 m dlouhé stavení obdélníkového půdorysu. Byla to obytná budova, která měla v přízemí střílny a směrem do předhradí dveře. V prvním poschodí byly dvě místnosti, z nichž jižní má ve zdivu zřetelné otisky po vnitřním vloženém srubu. V severní místnosti jsou dveře vedoucí na pavlač, která obíhala celý vnější pás hradeb. Více zde 

Zpět na seznam hradů


Roštejn   -   Českomoravská Vrchovina

ObrazekRoštejn byl založen jako gotický hrad kolem poloviny 14. století. Koncem století šestnáctého byl upravován a přestavěn na renesanční lovecké sídlo. Při něm vznikla tzv. Roštejnská obora (založená ve druhé polovině 16. století a zrušená v roce 1902), dnes rezervace se zbytky přírodních chudých bučin.
Nejvýznamnějšími majiteli byli páni z Hradce, Lichtenštejnové a Podstatští. Více zde

 

 

 

Zpět na seznam hradů


Rožmberk nad Vltavou   -   Jižní Čechy

Obrazek Hrad se tyčí na ostrohu nad řekou Vltavou asi 20 km jižně od Českého Krumlova. Stavba hradu byla zahájena v první polovině 13. století. Z této původní stavby se dochovala pouze věž zvaná Jakobínka. Za Jindřicha III. z Rožmberka byl k hradu přistaven dolní hrad, který se z velké části dochoval dodnes. V polovině 16. století proběhly na hradě renesanční úpravy. V průběhu 17. století se měnil hlavně interiér. V 19. století bylo z hradu Janem Jiřím Buquoyem uděláno muzeum a následně přistavěna galerie. Více zde

Zpět na seznam hradů


 Rychmburk   -   Chrudimsko, Hlinecko

Rychmburk je klasickou ukázkou šlechtického hradu 13. a 14. století, který kombinoval tři základní prvky hradní dispozice: věž, hradbu a palác. Hrad byl postaven v 1. čtvrtině 14. stol. Tasem z Mrdic, koncem 14. stol. patřil Smilu ObrazekFlaškovi z Pardubic, r. 1425 dobyt husity, v 1. pol. 16. stol. doplněn Jindřichem Šťastným z Valdštejna o pozdně got. palác, za Kinských upraven v l. 1793-1798 barokněV přízemí se dochovala místnost zaklenuta čtyřmi poli křížové klenby na střední sloup. V 16. století byl v horních patrech zcela přestavěn a k jižnímu nároží přibyla čtvercová přístavba přesahující mimo průběh puvodní hradby. Na severozápadní straně nádvoří přibylo nové palácové křídlo. V téže době obehnal rozsáhlé předhradí zabírající zbylou plochu ostrožny pás hradeb se třemi okrouhlými baštami. Více zde 

Zpět na seznam hradů

 

Vytvořil J.Šimek, Liberec©