Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pernštejn   -   Brno a okolí

Hrad, který byl východiskem a základnou skvělého vzestupu mocného rodu pánů z ObrazekPernštejna, vznikl v polovině 13. století a byl přebudován a rozšiřován až do poloviny 16. století. Původní jednoduchá bergfritová dispozice se tak ztrácí ve spleti pozdějších přístaveb, které působí velmi malebným a zároveň monumentálním dojmem. Tato pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu nebyla dotčena pozdějšími přestavbami a je ojedinělým dokladem organických přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční reprezentativní sídlo, neztrácející nic na obranyschopnosti. Více zde

Zpět na seznam hradů


Pirkštejn   -   Posázaví 

ObrazekHrad v první  polovině I4. století založil patrně Jindřich z Lipé. Mezi jeho držiteli vyniká Hynce Ptáček z Pirkenštejna, významný český politik a válečník prvé poloviny 15. století. Koncem 15. a v I6. století byl majetkem pánů ze Švamberka a Malešických z Černožic. Za selského povstání v roce 1627 byl těžce poškozen. Pustý hrad počátkem I H. století nechal O. Kinský upravit na faru a zvonici.Čelo hradu za šíjovým příkopem tvoří rovná hradba s kulisovou branou před okrouhlým. Více zde

Zpět na seznam hradů


Písek   -   Jížní Čechy a Šumava

Hrad založil zhruba v polovině 13. století král Přemysl Otakar II. jako panovnické sídlo v nově budovaném královském mestě. Počátkem 15. století v období Obrazekhusitských válek hrad získalo na krátkou dobu město, ale již roku 1436 byl opět v majetku panovníků. Od roku 1509 patřil znovu do majetku města a to zůstalo jeho vlastníkem až do současné doby. Od 17. století přestal být hrad využíván a začal jeho postupný úpadek.Jižní křídlo s kaplí bylo přeměněno na pivovar, severní křídlo bylo přestavěno na kasárna a jihovýchodní křídlo, do té doby užívané jako radnice, bylo v polovině 19. století zcela zbořeno.Písecký hrad byl postaven na pravidelném, téměř čtvercovém půdorysu. Více zde

Zpět na seznam hradů


 Potštejn   -   Orlické hory

 Rozsáhlá zřícenina gotického hradu založeného Drslavici koncem 13. stol. V 16. Obrazekstol. přestavěn a rozšířen Vilémem z Pernštejna, v 17. stol. opuštěn. V 18. stol. upraven hrabětem Harbuvalem de Chamaré - vestavěna kaple Svatých schodů, křížová cesta a kaple sv. Jana Nepomuckého. V současnosti probíhá postupná rekonstrukce.Potštejn má kruhový půdorys chráněný třemi hradebními zdmi, z nichž se dochovala jen část. Mezi prvním a druhým obranným pásmem najdete kapli Sv. Schodů, která byla později zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Více zde

 

Zpět na seznam hradů


 Pražský Hrad    -   Praha

 

Dominantou a symbolem Prahy je bezesporu Pražský Hrad. Hrad, který je i podle Guinessovy knihy největší na světě, zabírá plochu 570 metrů na délku a 130 metrů Obrazekna šířku. Od 10. století byl Pražský hrad nejen sídlem hlavy státu, knížete a později krále, ale také nejvyššího představitele církve, pražského biskupa. V hlavním hradním kostele, jímž byla od 11. století bazilika svatého Víta  postavená v místě původní rotundy, byly uchovávány relikvie světců, zemských patronů: svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Dobou rozkvětu bylo pro Pražský hrad období vlády krále a později císaře z rodu Lucemburků, Karla IV. (polovina 14. století). Pražský hrad se poprvé stal císařskou rezidencí, sídlem panovníka Svaté říše římské. Ještě za vlády Karlova syna Václava IV. pokračovala výstavba Hradu. Více zde

Zpět na seznam hradů

 

 

 

 

Vytvořil J.Šimek, Liberec©