Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hazlov   -   Ašsko - Chebsko

Hazlov drželi na počátku 13. století ministeriálové s predikátem z Hazlova. Roku 1224 se zmiňuje Friedrich z Hazlova, za nějž byl nejspíš v místě založen hrad, který jeho nástupci udrželi až do počátku 15. století. Po nich se od roku 1401 střídaly chebské Obrazekměšťanské rody Jurů, Landwürstů, Maléříků až do poloviny 16. století. Po nich následovali v celkem rychlých odstupech další rody, až jej roku výměnou získali Moserové, kteří Hazlov drželi až do počátku 19. století. Za nich se zanedbané hospodářství podařilo obnovit. Poté se opět vystřídalo několik majitelů, v letech 1853-1945 pak Helmfeldové.
Z nejstaršího románského hradu známe pouze čtverhrannou věž, která je dnes součástí kostela. Někdy ve 14. stoeltí byl na okraji srázu založen velký obdélný palác a snad i patrové stavení na jihu.  Více zde .

Zpět na seznam hradů


 Hněvín   -   Krušné hory a Podkrušnohoří

ObrazekOsobitou dominantou města Mostu je replika starého hradu Hněvín, která od samého počátku jejího vzniku slouží jako restaurační zařízení a výletní místo mnohých návštěvníků mosteckého regionu. Součástí stavebního komplexu je i vyhlídková věž, která byla v září roku 1900 dostavěna a slavnostně předána městu Most do užívání. Mostečtí obyvatelé tak získali rozhlednu, ze které mohli z ptačí perspektivy přehlédnout krajinu od úpatí Krušných hor až po výběžky Českého středohoří. Více zde .

Zpět na seznam hradů


 Horní Hrad   -   Krušné hory a Podkrušnohoří

očátky hradu Hauenštejnu nejsou dosud plně objasněny. Rozbor místního jména Hauenstein, vzniklého z tvarů Haue (tj. motyka, sekera či palice) a stein (skála, v Obrazekpřeneseném významu hrad) v sobě odráží skutečnost, že v okolí hradu probíhala těžba. Jeho poloha střežící soutěsky Ohře na pomezí Loketska a Žatecka v blízkosti saských hranic byla navíc velmi výhodná. Posádka hradu pohledově skrytého za zvlněným terénem mohla úspěšně ovládat pohyb na řece i v jejím blízkém okolí.
 Dosud se předpokládalo, že hrad vznikl jako královský v pásmu pohraničních opěrných bodů panovnické moci zdejší oblasti ve druhé polovině 13. století, a to buď za Přemysla Otakara II. či jeho syna Václava II. Více zde .

Zpět na seznam hradů


Hradčany   -   Praha 

 Kořeny dnešního významu Prahy spočívají v její tisícileté histo­rii hlavního města českého státu a jedné z nejstarších evropských metropolí. Lidská sídla se na jejím Obrazekúzemí nacházela již v období pravěku, Pražský hrad jako dodnes užívané sídlo hlavy státu založil mezi lety 880 a 890 první historický český kníže, Bořivoj I. z rodu Přemyslovců. V první polovině 10. stol. vznikla druhá knížecí rezidence - Vyšehrad, a v podhradí obou pevností se záhy vytvořila živá mezinárodní tržiště a kupecko-řemeslnické osady městského typu. Více zde .

Zpět na seznam hradů

Vytvořil J.Šimek, Liberec©